handles.jpg

REGULAMIN PRODUCENTA

FPHU NATURA  – Regulamin - Zamówienia hurtowe

 

I WSPÓŁPRACA

Jako Firma z ponad dziesięcioletnim stażem wykonaliśmy setki realizacji zarówno dla Agencji Reklamowych, Urzędów Miast i Gmin, muzeów, producentów żywności jak i sklepów oraz marketów. Nasze produkty wysyłamy do większości krajów Unii Europejskiej oraz Australii i Ameryki Północnej. Elastyczna oferta, szeroki wachlarz produktów, wysoka jakość, niskie ceny i uczciwość - to główne zasady jakimi kierujemy się w naszej pracy. Serdecznie zapraszamy do współpracy! 

II PRÓBKI

1.     W celu zapoznania się z ofertą i jakością produktów FPHU Natura oferuje możliwość bezpłatnego wysłania maksymalnie 3 różnych produktów z przykładowych realizacji. Celem zamówienia próbek prosimy o informację na: detal@natura.eco
2. Istnieje możliwość wykonania próby nadruku przed złożeniem całego zamówienia. Usługa ta jest odpłatna a jej koszt wynosi 55 zł netto za 1 kolor nadruku dla jednego projektu. Koszt wysyłki próby nadruku pokrywa klient (20 zł netto).
3. Dla realizacji niestandardowych istnieje możliwość uszycia prototypu wg dokładnej specyfikacji produktu klienta. Cena prototypu to 15 – 30 zł netto. Przy bardziej skomplikowanych prototypach cena ustalana jest indywidualnie. 

 

III ZAMÓWIENIA

 

Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej lub elektronicznej. Każdorazowe zamówienie powinno zawierać pełną nazwę Zamawiającego, numer NIP, dokładny adres, numer telefonu, imię i nazwisko osoby prowadzącej zamówienie, adres do wysyłki oraz adres e-mailowy.

1. Zamówienie powinno zawierać jak najwięcej szczegółów dotyczących zamawianego towaru i powinno być zapisane według przedstawionego formularza zamówienia.

Formularz zamówienia do pobrania TUTAJ

2. Złożone zamówienia są potwierdzane przez Wykonawcę drogą elektroniczną, a następnie przekazywane do realizacji.
3. Dla nowych Klientów pierwsze 3 zamówienia realizowane są na podstawie potwierdzenia płatności - tzn. przy przyjęciu zamówienia. Wraz z potwierdzeniem wysyłamy również fakturę pro-forma w celu dokonania płatności. Po zaksięgowaniu wpłaty zamówienie jest przekazywane do realizacji.
4. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez Naturę towarów/toreb w materiałach reklamowych, mediach społecznościowych, oraz na stronie www.natura.slupsk.pl jako próbek możliwości technicznych firmy NATURA co do jakości znakowania i wykonania.
5. NATURA ma prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych, na mediach społecznościowych oraz stronie internetowej www.natura.slupsk.pl informacji o wykonaniu usługi dla Zamawiającego, o ile podpisane umowy nie mówią inaczej.
6. Zamawiający oświadcza, że nabył i posiada autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do wszelkich treści (znaków towarowych) na obszarze oraz polach eksploatacji pozwalających, zgodnie z prawem, na ich umieszczanie na towarach w sposób określony w zamówieniu lub umowie, oraz że są one wolne od wszelkich wad prawnych i nie naruszają praw osób trzecich oraz nie stanowią czynu nieuczciwej konkurencji. Zamawiający ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność odszkodowawczą (w przypadku podniesienia wobec NATURA jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie w związku z towarami), Zamawiający zobowiązuje się zaspokoić te roszczenia bezpośrednio, bądź też zwrócić NATURZE równowartość kwot lub innych świadczeń, jakie NATURA musiała spełnić celem zaspokojenia osób trzecich. Zamawiający odpowiada również za poniesione przez NATURĘ koszty procesu. Zamawiający upoważnia niniejszym NATURĘ do wykonywania autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, o których mowa powyżej, w pełnym zakresie, w jakim przysługują jej te prawa, tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia lub umowy.

6. FPHU Natura Zenon Mizerek zastrzega sobie prawo do nieznacznego odstępstwa koloru tkaniny barwionej pod kolor PANTONE wyznaczony przez klienta. Jest to spowodowane tym, że paleta kolorystyka PANTONE  służy wyłącznie do celów orientacyjnych. Obraz na monitorach różni się między sobą, wygląda innaczej na tkaninie niż na papierze, a kolor tkaniny nie odzwierciedla kolorystyki palety Pantone. Jeśli Zamawiąjący życzy sobie konkretny kolor Pantone, prosimy o zgłoszenie tego Sprzedającemu, . który zaaranżuje dla Państwa próbkę tkaniny. Należy pamiętać, że ze względu na technikę barwienia stosowaną przez naszych dostawców tkanin, kolor tkaniny może różnić się w zależności od zamówienia pod względem odcienia.

IV REALIZACJA

1. Termin realizacji składanych zamówień jest każdorazowo ustalany przez firmę Natura w trakcie przyjęcia zamówienia. Termin dostawy zamówionych towarów podany jest jako termin przybliżony i nie należy traktować go jako terminu ostatecznego - prosimy o tolerancję +/- 1-2 dni.
2. W razie zaistnienia konieczności dostawy w określonym, nieprzekraczalnym terminie - informację taką Zamawiający powinien zawrzeć w zapytaniu ofertowym. Przy udzieleniu odpowiedzi na zapytanie ofertowe wskażemy ostateczną datę z jaką zamówienie powinno być złożone, aby dotrzymać terminu ostatecznego przy realizacji zamówienia.
3. Jeżeli zamówienie towaru jest wraz z wykonaniem na nim określonego znakowania - to w momencie złożenia zamówienia i otrzymania od nas potwierdzenia - wysyłana jest wizualizacja nadruku to akceptacji. Zlecenie nadruku zostaje przekazane wraz z AKCEPTACJĄ dokonaną przez Zamawiającego.
4. Po potwierdzeniu zamówienia jakiekolwiek zmiany dotyczące zaakceptowanej wizualizacji nadruku nie będą możliwe.
5. Zastrzegamy, iż niedotrzymanie terminu wcześniej uzgodnionego jako ostateczny nie jest podstawą do reklamacji towaru - w szczególności gdy przyczyna nie jest zależna od nas ( doręczenie i wysyłka).
6. W dniu wysyłki gotowego towaru do Zamawiającego wysyłamy podgląd Faktury VAT wraz z numerem listu przewozowego wysyłki.

V DOSTAWA

1. Wszystkie dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS.
2. Standardowy czas doręczenia przesyłek kurierskich to 1-2 dni. Firma Natura nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowość w doręczeniu, która nie wynikła z winy Wykonawcy.

3. Istnieje możliwość skorzystania z usług innej firmy kurierskiej, z którą Zamawiający ma podpisaną umowę. Fakt ten należy zgłosić przy składaniu zamówienia.
4. Koszt dostawy pokrywany jest przez Zamawiającego - w przypadku zamówienia jednorazowego na kwotę niższą niż 1000 zł/netto. Powyżej tej kwoty koszt transportu pozostaje po stronie Wykonawcy.
5. W przypadku dostarczenia przez kuriera uszkodzonego towaru Zamawiający jest zobowiązany do wypisania protokołu szkody w obecności kuriera oraz do zatrzymania listu przewozowego. W przypadku dostarczenia uszkodzonej paczki należy niezwłocznie poinformować Wykonawcę.

VI PŁATNOŚĆ

1. Płatność za zamówiony towar jest dokonywana przelewem na wskazany w fakturze numer konta bankowego - na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2. Każda faktura VAT wystawiana jest ze standardowym 7-dniowym terminem płatności. Niedotrzymanie tego terminu w dokonywaniu płatności spowoduje, iż każde kolejne zamówienie będzie realizowane dopiero po uregulowaniu wszystkich zaległych zobowiązań w stosunku do firmy Natura i po dokonaniu wpłaty za zamówienie bieżące (100% wpłaty na podstawie faktury pro-forma).
3. Dłuższe terminy płatności mogą być ustalone z Zamawiającym indywidualnie.
4. Każdy nowy podmiot, który zaczyna współpracę z firmą Natura zobowiązany jest do dokonania 100% płatności za 3 pierwsze zamówienia.

VII REKLAMACJE

1. Zamawiający zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia całości towaru bezzwłocznie po jego odbiorze.
2. Reklamacji podlega wyłącznie towar uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem zaakceptowanym przez Zamawiającego.
3. Reklamacja powinna być złożona wyłącznie w formie pisemnej* najpóźniej 7 dni od momentu doręczenia przesyłki. Poprzez formę pisemną rozumie się: e-mail, list.

Reklamacja powinna zawierać:
- datę otrzymania towaru i składania reklamacji
- przedmiot reklamacji, zawierający jak najwięcej szczegółów dotyczących reklamowanego produktu - ilość reklamowanych sztuk
- propozycję rozwiązania problemu

Formularz reklamacji do pobrania TUTAJ

4. Kolory nadruków w skali PANTONE są jedynie orientacyjnymi wartościami do których Wykonawca postara się uzyskać kolor możliwie bliski. Na odbiór kolorystyczny (wizualny) gotowego produktu wpływ ma wiele czynników takich jak: światło w jakim produkt jest oglądany, produkt oraz rodzaj materiału (i kolor) na którym wykonywane jest znakowanie itd. Wszystkie powyższe czynniki uniemożliwiają “idealne” odwzorowanie kolorystyczne. Zastrzegamy sobie możliwość odstępstwa od położenia nadruku przedstawionych wizualizacji do 1cm. Mimo iż dokładamy wszelkich starań by produkty z jednego zamówienia były jednakowe, to z uwagi na fakt, że wszystkie produkty są robione ręcznie i nie możemy zagwarantować wszystkich produktów w jednym rozmiarze. Zastrzegamy sobie możliwość odstępstwa produktów po uszyciu do +/- 1.5cm cm, oraz różnicy w rozmiarze rączek +/- 1.5cm. Tego rodzaju reklamacje będą odrzucane.
5. Czas rozpatrzenia reklamacji to 7 dni roboczych od momentu otrzymania reklamowanego towaru oraz wypełnionego formularza reklamacyjnego.
6. Koszt zwrotu reklamowanego towaru ponosi Zamawiający.

7. W razie sporu między Zamawiającym a FPHU Natura, podstawą do rozpatrzeniaa reklamacji jest zwrot zamówionego towaru.