top of page
handles.jpg

POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FPHU NATURA ZENON MIZEREK

Szanowni Państwo, w związku z realizacją obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w stosunku do osób które zostały uprawnione przez naszych Klientów do kontaktu z FPHU Natura Zenon Mizerek, pragniemy przekazać tym osobom następujące informacje.

 I Administrator danych osobowych:

Informujemy, że dane osobowe zbierane w związku ze współpracą FPHU Natura Zenon mizerek z klientami są przetwarzane przez Zenona Mizerek prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FPHU Natura Zenon Mizerek pod adresem ul. Boh. Westerplatte 64, 76-200 Słuspk, NIP: 839-110-11-45, adres e-mail: biuro@natura.eco

 II Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna:

a) Przedstawienie ofert dotyczących towarów i usług Natury;

b) Prowadzenie negocjacji, rozmów, a także zawarcie, wykonanie i rozliczenie umowy pomiędzy Natury i jej klientami;

c) Bieżący kontakt z klientami i ich pracownikami w związku ze współpracą z Naturą;

d) Prezentowanie reklam towarów lub usług Natury (marketing bezpośredni towarów lub usług własnych)

e) Przesyłanie informacji o towarach lub usługach Natury i jego partnerów w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie takich informacji.

 

 III Odbiorcami danych osobowych są:

Podmioty wspierające operacyjne wykonywanie Umowy, takie jak: kurierzy realizujący przewoźnicy, podmioty realizujące obsługę ubezpieczenia i rozliczenia transakcji wynikających z Umowy, agenci handlowi, agencje reklamowe. Podmioty świadczące na rzecz Administratora pomoc prawną, podatkową i rachunkową.


 IV Czas przetwarzania danych osobowych.

Dane będą przechowywane przez czas zawierania i trwania Umowy oraz po jej ustaniu do czasu wygaśnięcia wszystkich relacji i spraw wynikających w Umowy oraz obowiązku ich przetwarzania wynikającego z innych przepisów prawa (np. przepisy regulujące zasady wystawiania i przechowywania faktur). Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie w uzasadnionych przypadkach oraz jeżeli prawo pozwala na takie przetwarzanie.


 V Dane osobowe przetwarzane przez Administratora:

a) Imię, nazwisko, adres prowadzenia działalności lub siedziby, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP i REGON klienta;

b) Imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail pracowników lub współpracowników klienta, biorących udział w procesie zamówienia produktów. 

Dane osobowe zostały pozyskane poprzez podanie ich w trakcie naszych kampanii telemarketingowych i emailingowych zapytań, ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) oraz w drodze indywidualnych działań takich jak: uczestniczenie w targach reklamy i branżowych oraz rejestrowanie podmiotów zainteresowanych nawiązaniem współpracy poprzez strony internetowe firmy tworząc bazę danych podmiotów gospodarczych.


 VI Prawa przysługujące osobie udostępniającej swoje dane:

Prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przekazania danych innym podmiotom. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa urzędu organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: - kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@natura.eco - kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Boh. Westerplatte 64, 76-200 Słupsk. 


7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.


8. FPHU Natura Zenon Mizerek może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.


9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

 

 

PLIKI COOKIES

Dane osobowe przekazywane przez użytkowników za pomocą formularzy elektronicznych są  przechowywane przez Naturę na zasadach określonych w prawie polskim, w szczególności w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).


Nasze rozwiązania technologiczne korzystają ze standardów obowiązujących na całym świecie.


Jednym z takich standardowych rozwiązań, używanych podczas budowania stron internetowych i zarządzania nimi są pliki cookies, potocznie zwane ciasteczkami. Pliki tego typu są tworzone przez odwiedzany serwis internetowy, a następnie zapisywane w przeglądarce internetowej na komputerze użytkownika. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis Natura. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to spowodować jednak pewne utrudnienia w korzystaniu z serwisu.


Serwisy firmy Natura wykorzystują pliki cookies m.in.:

* Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

* Cookies zewnętrzne Google+ w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych plus.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

* Cookies zewnętrzne Doubleclick.net w celu prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

* Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

 

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.:

 

w przeglądarce Internet Explorer

w przeglądarce Mozilla Firefox

w przeglądarce Chrome

w przeglądarce Opera

w przeglądarce Safari

 

Zebrane logi serwera (adres IP, domena) przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu serwisem. Podsumowania te mają charakter zbiorczy i nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę

Logi z serwerów [strony internetowe] nie są ujawniane osobom niezwiązanym z zarządzaniem serwisem.

Natura nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach serwisu.

bottom of page